עמוד:33

19 אורך הצעד של אב גדול פי 2 מאורך הצעד של בנו . א . האב צעד 10 צעדים . כמה צעדים יצעד בנו כדי לעבור את אותו המרחק ? ב . האב צעד x צעדים . כמה צעדים יצעד בנו כדי לעבור את אותו המרחק ? ג . הבן צעד y צעדים . כמה צעדים יצעד אביו כדי לעבור את אותו המרחק ? 20 השלימו את הטבלאות . 21 המכונית של שלמה צורכת ליטר אחד של דלק לכל מ"ק 10 של נסיעה . א . המרחק בין תל אביב לחיפה הוא מ"ק 100 . כמה דלק תצרוך המכונית בנסיעה מתל אביב לחיפה ובחזרה ? ב . סמנו במשתנה את המרחק בקילומטרים בין תל אביב ליעד כלשהו . כתבו באמצעות המשתנה את כמות הדלק ( בליטרים ) שתידרש לנסיעה מתל אביב ליעד זה וחזרה . ג . הציבו במקום המשתנה מרחקים שונים , ומצאו את כמויות הדלק שיידרשו לנסיעות למרחקים האלה . 22 הציבו את ערכי המשתנה וחשבו את ערכי הביטוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר