עמוד:30

11 נעמי נולדה ביום ההולדת 32–ה של אמה . א . בכמה שנים האם מבוגרת מנעמי ? ב . השלימו את הטבלה . ג . בכמה היה הגיל של האם גדול מהגיל של נעמי בשנת ? 2000 בשנת ? 2005 בשנה כלשהי ? ד . סמנו y–ב את הגיל של נעמי בשנה כלשהי . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את הגיל של האם באותה שנה . ה . סמנו x–ב את הגיל של האם בשנה כלשהי . כתבו ביטוי המתאר את הגיל של נעמי באותה שנה . 12 טלי צעירה מחני 5–ב שנים . א . השלימו את הטבלה לפי המידע הנתון . ב . סמנו y–ב את הגיל של טלי בשנה כלשהי . 1 כתבו ביטוי אלגברי המתאר את הגיל של חני באותה שנה . 2 כתבו ביטוי אלגברי המתאר את הגיל של טלי כעבור ארבע שנים . 3 כתבו ביטוי אלגברי המתאר את הגיל של חני כעבור ארבע שנים . ג . סמנו x–ב את הגיל של חני בשנה כלשהי . 1 כתבו ביטוי אלגברי המתאר את הגיל של טלי באותה שנה . 2 כתבו ביטוי אלגברי המתאר את הגיל של חני כעבור ארבע שנים . 3 כתבו ביטוי אלגברי המתאר את הגיל של טלי כעבור ארבע שנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר