עמוד:24

מחשבים ולא רק * ... . 1 על השולחן מונחות שתי צלחות ובהן עוגיות . שושי אכלה שליש מהעוגיות שבצלחת אחת . דינה אכלה חצי מהעוגיות שבצלחת השנייה . שושי ודינה אכלו אותו מספר עוגיות . א . כמה עוגיות היו בכל צלחת ? ב . האם יש עוד אפשרויות ? אם כן - כתבו מספר אחר של עוגיות שיכול להיות בכל צלחת . . 2 האם ייתכן ששליש של מספר אחד גדול מחצי של מספר אחר ? אם כן - כתבו דוגמה . אם לא - הסבירו . . 3 במכירת חיסול מכרו מוצרים בהנחה של 50 % מהמחיר הנקוב . לאחר חודש מכרו את המוצרים האלה בהנחה של 50 % מהמחיר החדש . א . האם המשמעות היא שחילקו את המוצר חינם ? הסבירו . ב . מחירו של מעיל היה ₪ 160 לפני מכירת החיסול . מה היה מחירו לאחר שתי ההנחות שניתנו ? . 4 האם הטענות שלפניכם נכונות ? הסבירו . טענה א : מכפלה של שני מספרים זוגיים היא תמיד מספר זוגי . טענה ב : אם מכפלה של שני מספרים היא מספר זוגי , אז כל אחד מהמספרים גם הוא מספר זוגי . . 5 התבוננו בסרטוט וקבעו איזה מבין שלושת העצמים הוא הכבד ביותר . א . עצם א ב . עצם ב ג . עצם ג ד . אי-אפשר לדעת . 6 התבוננו בסרטוט וקבעו איזה מבין שלושת העצמים הוא הכבד ביותר . א . עצם א ב . עצם ב ג . עצם ג ד . אי-אפשר לדעת * משימות 6–ו 5 מתבססות על : פיתוח חשיבה כמותית – פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 – ג" עמ' © . 27 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר