עמוד:23

32 לפניכם סדרה של מבנים הבנויים מקוביות . א . השלימו את הטבלה . ב . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את מספר הקוביות במבנה n–ה בסדרה . ג . מכמה קוביות מורכב המבנה במקום ? 100–ה ד . האם יש בסדרה מבנה המורכב 510–מ קוביות ? אם כן - מהו מקומו בסדרה ? 33 לפניכם סדרה של צורות המורכבות מגפרורים . א . ציירו את שתי הצורות הבאות בסדרה . ב . נסמן m–ב את מקום הצורה בסדרה . כתבו באמצעות m ביטוי אלגברי המתאר : ה את מספר המשולשים בצורה . m–ה ה את מספר הגפרורים בצורה . m–ה ג . בעזרת הביטויים שרשמתם בסעיף ב מצאו : ה את מספר המשולשים בצורה . 42–ה ה את מספר הגפרורים בצורה . 42–ה ד . אחת הצורות בסדרה בנויה 43–מ גפרורים . מהו מקומה בסדרה ? כמה משולשים יש בצורה זו ? 34 הביטוי 8 n - 5 מתאר את האיבר n–ה בסדרת מספרים . כתבו את חמשת האיברים הראשונים בסדרה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר