עמוד:22

הרחבה 29 לפניכם סדרת צורות המורכבות מריבועים . א . שערו לפי איזו חוקיות נבנתה הסדרה . ב . ציירו את האיבר הרביעי בסדרה לפי החוקיות שמצאתם . ג . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את מספר הריבועים באיבר n–ה בסדרה . ד . מצאו את מספר הריבועים באיבר החמישי בסדרה באמצעות הביטוי שכתבתם בסעיף ג . ציירו את האיבר החמישי בסדרה וו דאו שתשובתכם נכונה . משימות לסיכום 30 התבנית x-2 x מתארת חוקיות בלוח המספרים שלפניכם . א . תארו את החוקיות הזו במילים . ב . השלימו את הלוח לפי החוקיות הזו . ג . בדקו אם יש חוקיות בלוח המתקיימת בין שני מספרים בתבנית כזו : אם מצאתם חוקיות , תארו אותה במילים ובאמצעות משתנה . 31 לפניכם סדרה של מצולעים המסודרים לפי חוקיות מסוימת . א . השלימו את הטבלה . ב . נסמן m–ב את מספר הצלעות של מצולע כלשהו בסדרה . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את מספר הצלעות במצולע שאחריו . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את מספר הצלעות במצולע שלפניו . ג . נסמן k–ב את מקום המצולע בסדרה . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את מספר הצלעות של המצולע . ד . מצאו את מספר הצלעות במצולע שבמקום . 200–ה ה . מהו המקום בסדרה של מצולע בעל 20 צלעות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר