עמוד:21

26 הביטוי האלגברי 5 + 3 n מתאר איבר במקום n–ה בסדרת מספרים . השלימו את הטבלה . הרחבה 27 בכל סעיף נתון תיאור מילולי של סדרת מספרים . כתבו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה וכתבו ביטוי אלגברי המתאר את האיבר n–ה בסדרה . א . הסדרה כוללת את כל הכפולות של , 3 והן מסודרות בסדר עולה החל . 3–מ ב . הסדרה כוללת את כל המספרים הזוגיים , והם מסודרים בסדר עולה החל . 2–מ ג . הסדרה כוללת את כל המספרים האי–זוגיים , והם מסודרים בסדר עולה החל . 1–מ אתגר 28 לפניכם קיר הבנוי מאריחים מלבניים שווים לפי המידות הנתונות : האריחים מונחים זה על זה כך : התבוננו בצורות הנוצרות מהאריחים באלכסון ( מסומנות בצהוב . ( א . השלימו את הטבלה . ב . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את היקף הצורה הבנויה n–מ אריחים באלכסון . ג . מהו היקף הצורה הבנויה 30–מ אריחים באלכסון ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר