עמוד:18

18 לפניכם סדרה של צורות המורכבות מעיגולים . א . שערו לפי איזו חוקיות נבנתה הסדרה . ב . לפי החוקיות ששיערתם בסעיף א ציירו את הצורה הרביעית והצורה החמישית בסדרה . ג . b מייצג את מקום הצורה בסדרה . כתבו באמצעות b ביטוי אלגברי המתאר את מספר העיגולים בצורה שבמקום b–ה בסדרה . ד . מצאו כמה עיגולים יש בצורה 30–ה בסדרה . ה . האם יש בסדרה צורה המורכבת 78–מ עיגולים ? הסבירו . 19 לפניכם סדרה של צורות המורכבות מעיגולים . א . שערו איזו חוקיות מתקיימת בין מקום הצורה בסדרה למספר העיגולים בצורה . ב . לפי החוקיות ששיערתם בסעיף א ציירו את הצורות במקומות הרביעי והחמישי בסדרה . ג . n מייצג את המקום של הצורה בסדרה . כתבו באמצעות n ביטוי אלגברי המתאר את מספר העיגולים בצורה שבמקום . n–ה ד . היעזרו בביטוי שמצאתם והשלימו את הטבלה . ה . נסו לתאר את החוקיות המתקיימת בין מקום הצורה בסדרה למספר העיגולים בצורה בדרך אחרת . ענו על השאלות שבסעיפים הקודמים ובדקו אם קיבלתם את אותם המספרים בטבלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר