עמוד:17

אפשר לתאר חוקיות בין מקום הצורה בסדרה למספר היחידות המרכיבות את הצורה בדרכים שונות . דוגמה לפניכם סדרת מחרוזות : דרך א : אם ממשיכים את הסדרה לפי חוקיות זו , אפשר לתאר את הסדרה באמצעות ביטוי אלגברי כך : n מקום הצורה בסדרה n + 1 + n מספר העיגולים בצורה דרך ב : אם ממשיכים את הסדרה לפי חוקיות זו , אפשר לתאר את הסדרה באמצעות ביטוי אלגברי כך : n מקום הצורה בסדרה 1 + 2 n מספר העיגולים בצורה 17 לפניכם סדרת צורות המורכבות מגפרורים . א . שערו לפי איזו חוקיות נבנתה הסדרה . ב . לפי החוקיות שמצאתם בסעיף א סרטטו את הצורה הרביעית והצורה החמישית בסדרה . ג . סמנו את מקום הצורה במשתנה k וכתבו באמצעותו ביטוי אלגברי המתאר את מספר הגפרורים בצורה k–ה בסדרה . ד . היעזרו בביטוי ומצאו כמה גפרורים יש בצורה 53–ה בסדרה . ה . סמנו במשתנה m את מספר הגפרורים בצורה כלשהי בסדרה . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את מספר הגפרורים בצורה שאחריה בסדרה . ו . אחת הצורות בסדרה מורכבת 74–מ גפרורים . מכמה גפרורים מורכבת הצורה שלפניה ? והצורה שאחריה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר