עמוד:16

ד . a מסמן את מקום הצורה בסדרה . כתבו באמצעות a ביטוי אלגברי המתאר את מספר המשולשים בצורה שבמקום . a–ה ה . השלימו את הטבלה באמצעות הביטוי האלגברי שכתבתם . ו דאו שקיבלתם אותן תוצאות כמו בסעיפים הקודמים . ו . היעזרו בביטוי שכתבתם ומצאו את מספר המשולשים בצורה שבמקום 50–ה בסדרה . ז . מהו המקום בסדרה של הצורה המורכבת 100–מ משולשים ? 16 לפניכם סדרת צורות המורכבות מריבועים . א . מכמה ריבועים סגולים מורכבת : הצורה הראשונה בסדרה ? הצורה השנייה בסדרה ? הצורה השלישית בסדרה ? ב . בשלוש הצורות הראשונות בסדרה מצאו חוקיות המתקיימת בין מקום הצורה בסדרה למספר הריבועים הסגולים המרכיבים אותה . תארו את החוקיות במילים . ג . לפי החוקיות שמצאתם ציירו את הצורה הרביעית והצורה החמישית בסדרה . ד . k מסמן את מקום הצורה בסדרה . כתבו באמצעות k ביטוי אלגברי המתאר את מספר הריבועים הסגולים המרכיבים את הצורה במקום . k–ה ה . היעזרו בביטוי שכתבתם והשלימו את הטבלה . ו . האם יש בסדרה צורה המורכבת 55–מ ריבועים סגולים ? אם כן - מהו מקום הצורה בסדרה ? ז . k מסמן את מקום הצורה בסדרה . כתבו באמצעות k ביטוי אלגברי המתאר את מספר הריבועים - סגולים ולבנים - המרכיבים את הצורה במקום . k–ה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר