עמוד:11

5 נתונה תבנית מהלוח שבמשימה : 3 המשתנה p יכול לייצג מספרים שונים . א . כתבו דוגמאות למספרים שהמשתנה p יכול לייצג . ב . היעזרו במשתנה p והשלימו את התבנית כך שהיא תתאר חוקיות בלוח . דיון 6 תלמידים הציעו תיאורים שונים לחוקיות המתקיימת בין שני מספרים בתבנית כזו בלוח . בדקו אם כל אחד מהתיאורים נכון . כדי לתאר חוקיות בעזרת משתנה תחילה יש להגדיר מה המשתנה מייצג . דוגמה בתבנית כזו בלוח מתקיימת חוקיות בין שני מספרים : המספר הימני גדול 1–ב מהמספר השמאלי . אפשר לתאר את החוקיות הזו באמצעות משתנה בשתי אפשרויות : אפשרות א : b b + 1 b מייצג את המספר השמאלי ; b + 1 מייצג את המספר הימני . אפשרות ב : b-1 b b מייצג את המספר הימני ; b - 1 מייצג את המספר השמאלי . 7 השלימו את התבנית באמצעות המשתנה d כך שהתבנית תתאר חוקיות בלוח . d 8 א . סמנו כל תבנית בעזרת משתנה כך שהתבנית תתאר חוקיות בלוח . ב . לכל תבנית הציעו אפשרות נוספת לסימון כך שהתבנית תתאר את אותה החוקיות שתיארתם בסעיף א .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר