עמוד:9

ב . תיאור חוקיות מה נלמד ? מהו משתנה ומהו ביטוי אלגברי תיאור של חוקיות באמצעות משתנים דיון 1 לפניכם לוח של מספרים . המספרים מסודרים כפי שמודגם בשורות הראשונות של הלוח : חלק מהמספרים בלוח כוסו בכרטיסים צבעוניים . בכל סעיף נסו לענות על פי המבנה של הלוח ( בלי להשלים את כל המספרים בלוח . ( הסבירו כיצד פתרתם . א . מהם המספרים הרשומים בטור הימני ביותר ? ב . מהו המספר הרשום במשבצת המכוסה בכרטיס ירוק ? ג . מהו המספר הרשום במשבצת המכוסה בכרטיס צהוב ? ד . לפניכם תבנית של ארבע משבצות מהלוח . השלימו את המספרים בתבנית . ה . בלוח יש עוד תבניות כמו התבנית הזו שבהן מופיע המספר . 24 בכל תבנית כזו השלימו את המספרים המתאימים . 2 במשימה זו נמשיך לעסוק בלוח שבמשימה . 1 א . השלימו את המספרים המתאימים בתבניות . ב . ה בדקו אילו מהתיאורים שלמטה מתארים קשר הקיים בלוח בין כל שני מספרים בתבנית כזו : בדקו אילו תיאורים מתארים קשר הקיים רק בין זוגות מספרים מסוימים בלוח . 1 המספר השמאלי קטן מהמספר הימני . 2 המספר השמאלי קטן 1–ב מהמספר הימני . 3 אחד משני המספרים בתבנית הוא מספר זוגי . 4 ההפרש בין המספר הימני למספר השמאלי הוא . 1 5 המספר השמאלי קטן פי 2 מהמספר הימני . לקשר בין מספרים המתקיים בכל הלוח קוראים חוקיות בלוח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר