עמוד:7

11 השלימו סימני פעולה כך שתתקבל התוצאה הנתונה . אפשר להוסיף סוגריים . נסו להשלים בדרכים שונות . 12 בכל סעיף כתבו את שלושת המספרים 360 , 30 , 6 כך שיתקבל שוויון . הרחבה 13 כתבו תרגילים שהתוצאות שלהם יהיו כל אחד מהמספרים השלמים 0–מ עד . 9 בכל תרגיל יופיעו המספרים 3–ו 2 , 1 ( פעם אחת בדיוק ) ושתי פעולות חשבון ( מבין הפעולות כפל , חיבור , חיסור וחילוק . ( שימו לב : בכל תרגיל אפשר להשתמש באותה פעולת חשבון פעמיים , ואפשר להשתמש בסוגריים . דוגמאות 1 + 2 + 3 = 6 ( 3 - 2 ) : 1 = 1 הרחבה 14 כתבו תרגילים שהתוצאות שלהם יהיו כל אחד מהמספרים השלמים 0–מ עד . 28 בכל תרגיל יופיעו המספרים 4–ו 3 , 2 , 1 ( פעם אחת בדיוק ) ושלוש פעולות חשבון ( מבין הפעולות כפל , חיבור , חיסור וחילוק . ( שימו לב : בכל תרגיל אפשר להשתמש באותה פעולת חשבון יותר מפעם אחת , ואפשר להשתמש בסוגריים . דוגמאות 4 + 3 x ( 1 + 2 ) = 13 ( 1 + 2 ) x 3 - 4 = 5 אתגר 15 נסו לכתוב תרגילים , בדומה להנחיות שבמשימה , 14 שתוצאותיהם יהיו מספרים שלמים גדולים . 28–מ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר