עמוד:5

3 חשבו . 4 חשבו . דוגמה 1 דוגמה 2 5 השלימו בשלושת התרגילים אותה פעולת חשבון כך שבכל התרגילים תתקבל אותה תוצאה . נסו למצוא יותר מפתרון אחד . | ( 16 4 ) 2 ב | 16 ( 4 2 ) ג | 16 4 2 א . א 6 חשבו . 1 4 x 5 + 7 2 5 + 3 x 2 3 10 - 6 : 2 4 5 x 2 + 4 : 2 ב . משה וראובן פתרו את התרגילים שבסעיף א וקיבלו תוצאות שונות . מצאו את התוצאות הנכונות של כל אחד מהם . ג . לכל תוצאה לא נכונה - קבעו באיזה סדר בוצעו הפעולות . 7 לאיזה תרגיל מתאימה התוצאה ? 10 | 4 x 3 : 2 + 1 ב | 4 x 3 : ( 2 + 1 ) ג | 4 x ( 3 : 2 + 1 ) ד | 4 + ( 3 : 2 + 1 ) א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר