עמוד:4

א . סדר פעולות החשבון - חזרה מה נלמד ? סדר פעולות החשבון דיון 1 פתרו את התרגילים . מהו סדר הפעולות שלפיו פתרתם ? א | 16 - 4 - 2 | 16 - ( 4 - 2 ) ב ג | 16 : 4 x 2 | 16 : ( 4 x 2 ) ד ה | 16 : ( 4 - 2 ) | 16 : 4 - 2 ו ז | ( 16 + 4 ) x 2 | 16 + 4 x 2 ח תזכורת סדר פעולות החשבון סדר הפעולות בתרגיל ללא סוגריים : תחילה מבצעים כפל וחילוק ( לפי הסדר - משמאל לימין . ( אחר כך מבצעים חיבור וחיסור ( לפי הסדר - משמאל לימין . ( אם בתרגיל יש פעולות המופיעות בסוגריים - תחילה מבצעים את הפעולות שבתוך הסוגריים , לפי סדר הפעולות . דוגמאות : סוגריים כפל וחילוק חיבור וחיסור בהמשך נעסוק בחוקי פעולות נוספים ונשתמש גם בהם לחישוב תרגילי חשבון . 2 חשבו . א | ( 10 + 5 ) x 3 ב | ( 7 - 5 ) x 2 | ( 13 - 5 ) : 2 ג ד | 18 : ( 15 - 9 ) ה | 25 - ( 2 + 3 ) | 45 : ( 2 + 7 ) ו ז | 12 - ( 7 : 2 ) ח | ( 12 - 7 ) : 2 | 16 : 2 x 4 ט י | 9 - 2 x 4 | 11 x 3 - 2 יא | 9 + 1 x 5 יב משתנים וביטויים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר