עמוד:127

שאלת אתגר : אילו היו קרונות נוספים ברכבת - מה היה הקרון הבא שבו יושב אריה ? ( 15 ) עם תלמידים מתקדמים מאוד אפשר לקשר את מספרי הקרונות לסדרה בקפיצות שוות : מה מעניין בסדרת המספרים שקיבלנו ? - 3 , 7 , 11 ) זו סדרת מספרים בקפיצות שוות ( . מה גודל הקפיצה ממספר למספר ? ( 4 ) מדוע דווקא ? 4 ( כי אורך הדגם הוא : 4 קוף , קוף , אריה , פיל ) נסו להמשיך את סדרת המספרים . 3 , 7 , 11 ( 15 , 19 ) עמוד 198 פעילות 5 היא הזדמנות לדון בתכונות המספרים שלמדו התלמידים עד כה ולגלות תכונות נוספות בשאלות של יוצא דופן . תלמידים יכולים למצוא פתרונות שונים או נימוקים שונים לפתרון שלהם . יש לקבל פתרונות מנומקים היטב . יש לשים לב שבפתרון שלהם התלמידים מתייחסים לתכונות המשותפות לכל המספרים פרט למספר יוצא הדופן . דוגמה לפתרון בסעיף א : א 39 41 34 35 אפשר לנמק כך : המספר 41 הוא יוצא דופן , מכיוון שכל המספרים האחרים גדולים מ 30 - וקטנים מ 40 - ואילו 41 גדול מ . 40 - אפשר לנמק גם כך : המספרים 39 - ו 35 , 34 נמצאים באותה שורה בלוח המאה , ואילו המספר 41 נמצא בשורה אחרת . נימוק לא טוב הוא נימוק מהסוג הזה : המספר 41 הוא יוצא דופן , מכיוון שהוא הכי גדול . הנימוק אינו טוב , מכיוון שהוא איננו מתייחס לתכונה המשותפת לכל המספרים האחרים . הנה הצעות לפתרונות אפשריים לסעיפים השונים . תלמידים יכולים להציע נימוקים אחרים או פתרונות אחרים . כאמור , יש לקבל פתרונות מנומקים היטב . הצעות לפתרונות אפשריים נוספים לסעיף א : המספר 41 הוא יוצא דופן , מאחר שבכל המספרים האחרים ספרת העשרות קטנה מספרת היחידות , ואילו במספר 41 ספרת העשרות גדולה מספרת היחידות . המספר 39 הוא יוצא דופן , מכיוון שהוא היחיד שכאשר מחברים את הספרות שלו - התוצאה גדולה מ , ( 3 + 9 = 12 ) 10 - ואילו בכל אחד מהמספרים האחרים סכום הספרות קטן מ . 10 - הצעות לפתרונות אפשריים לסעיף ג : ג 20 61 16 24 המספר 20 יוצא דופן , משום שהוא המספר היחיד בעשרות שלמות . המספר 61 יוצא דופן , משום שרק הוא מספר אי - זוגי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר