עמוד:123

הצעה לפעילויות כיתתיות מאתגרות עם משפחת הדובונים אפשר למצוא במדריך לספר , 1 עמודים . 96-92 פעילויות מושית הבלשית ) עמוד - ) 194 מטרת פעילויות אלה היא להתמודד עם טעות שכיחה . בזחל העליון - על פי השלט אורכו של הדגם החוזר הוא . 3 יש לצבוע את הזחל כך ( הקווים האדומים מדגישים את החזרות של הדגם : ( תלמידים רבים צובעים את הזחל לפי דגם שגוי שאורכו : 2 ירוק-כחול , ירוק-כחול ... ומתעלמים מהעיגול השלישי ( הירוק , ( ולכן צובעים כך : הצביעה השגויה אינה מתאימה לדגם שעל השלט , ואולם היא מתאימה בדיוק לזחל התחתון : אורכו של הדגם החוזר בו הוא . 2 ההשוואה בין שני הזחלים באותה פעילות מחדדת את ההבדל בין שני הדגמים . לפני הפעילות כדאי לשאול : - במה הדגמים בשני הזחלים דומים ? במה הם שונים ? - מה אורכו של כל דגם ? - לאחר שתצבעו - האם לדעתכם הזחלים יהיו זהים או שונים ? לפני הצביעה כדאי להציע לתלמידים לסמן בכל זחל קווים על פי אורך הדגם שלו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר