עמוד:122

ה . סדרות מספרים ) עמודים ) 194-190 העיסוק בסדרות נעשה בתחילה בציורים של קבוצות , אחר כך בכיסאות שבאולם ולבסוף במספרים בלבד . בהוראת הנושא חשוב להדגיש מהו " גודל הקפיצה" או ההפרש בין כל שני מספרים סמוכים בסדרה ולהשלים אותה בהתאם . עמודים 191-190 בפעילות 1 מוצגות סדרות בציורים שבהן גודל הקפיצה הוא 10 או 5 או . 2 בסוף הפעילות יש לערוך דיון ולשאול מה יהיה הציור הבא בכל סעיף , ואפשר גם לשאול מה יהיו הציורים הבאים אחריו . דיון זה תורם להכללה של חוקיות הסדרה . עמודים 194-192 בפעילות 2 התלמידים מתבקשים לכתוב את סדרת המספרים המתאימה למקומות הישיבה של האריה – פעילות זו משמשת הכנה לפעילות . 3 בפעילות 3 הסדרות מופיעות במספרים בלבד , ולהבדיל משורת הכיסאות - אין רואים את " המרחקים" בין המספרים . לפיכך חשוב להדגיש את גודל הקפיצה , משום שרק על פיו אפשר לדעת כיצד להשלים את הסדרה . פעילויות יוצא מן הכלל ) עמוד - ) 193 בפעילויות אלה אנחנו עוסקים בקבוצות שלכל הפריטים שבהן יש מאפיינים משותפים . נחפש את התכונות המשותפות לחברי הקבוצה . בפעילות הימנית הדובונים שבקבוצה שונים זה מזה בסוג האף ובסוג האוזניים , אך לכולם אותו הצבע – אדום . לפיכך הדובון המתאים ביותר לקבוצה הוא הדובון האדום . בפעילות השמאלית הדובונים שונים זה מזה בצבעם ובסוג האוזניים שלהם . המשותף לכולם הוא סוג האף – לכולם אף שצורתו משולש . לפיכך הדובון המתאים ביותר לקבוצה זו הוא הדובון הכחול בעל האף שצורתו משולש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר