עמוד:121

ד . זוגי או אי - זוגי ) עמודים ) 189-188 התלמידים למדו את הנושא של זוגיות ואי - זוגיות כבר בפרקים הקודמים של כיתה . 'א הם הכירו שתי הגדרות למספר זוגי : מספר המתאים לכמות שאפשר לסדר בזוגות הוא מספר זוגי . מספר המתאים לכמות שאפשר להפריד לשתי קבוצות שוות הוא מספר זוגי . בפרק זה משתמשים בהגדרה השנייה כדי להחליט אם מספר הוא זוגי או אי - זוגי . בפעילות 1 התלמידים מתבקשים להיעזר בפסי העשר ובדסקיות ולבדוק אם אפשר לחלק לשתי קבוצות שוות את כמות הדסקיות המתאימה לכל מספר נתון . אם אפשר – המספר הוא זוגי , ואם אי - אפשר – המספר הוא אי - זוגי . מומלץ לערוך דיון על כמה מספרים עם הכיתה כולה תוך הדגמה של השימוש בפסים ובדסקיות . יש לציין כי את החלוקה לשתי קבוצות שוות אפשר לבצע בדרכים שונות . בפעילות 2 התלמידים מבצעים למעשה ספירה בדילוגים של 2 ויוצרים סדרות של מספרים זוגיים ושל מספרים אי - זוגיים . פעילות דומה לזו נעשתה גם בפרק " המספרים עד - 20 הכרה ומבנה . " מומלץ לקשר פעילות זו למספור האמ ִ תי של בתים ברחובות ואפשר לבקש מהתלמידים לבדוק זאת ברחוב שבו הם גרים . מהו מספר הבית שלכם ? האם הוא זוגי או אי - זוגי ? שיטת מספור הבתים ברחובות עוזרת לנו להתמצא בו . אפשר לשאול שאלות המקשרות את העיסוק במספרים זוגיים ובמספרים אי - זוגיים לחיי היום - יום . לדוגמה , אפשר להציג לתלמידים את הציור הזה : ארז הדוור הולך ברחוב התפוז . הוא נמצא ליד בית מספר . 36 הוא צריך לשים מכתב בתיבה של בית מספר . 20 היכן הבית נמצא ? האם ארז צריך לעבור את הכביש ? האם עליו לשנות את כיוון הליכתו ? שאלות דומות אפשר לשאול לגבי בתים נוספים : בית מספר , 45 בית מספר , 13 בית מספר . 82 הצעה לפעילות נוספת חברו שאלות נוספות בדומה לשאלה על ארז הדוור . בנספח למדריך זה תוכלו למצוא ציור של רחוב ואת דמותו של ארז . תוכלו להקרין את הציור ולכתוב מספרים על הבתים ולגזור את דמותו של ארז . הניחו את הדמות של ארז ליד אחד הבתים ושאלו את התלמידים בכל פעם כיצד ארז צריך ללכת כדי להגיע לכתובת הרצויה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר