עמוד:119

פעילות יוצא מן הכלל ) עמוד - ) 184 הדובון בסעיף א הוא היחיד שאזניו מפוספסות , ולכן הוא יוצא הדופן . שימו לב : בשאלות מסוג זה תלמידים יכולים למצוא גם פתרונות אחרים . יש לקבל פתרונות אחרים אם הם מנומקים היטב . עם זאת חשוב שההנמקות מובנות לכל התלמידים ואינן פרשנות אישית . לכן נימוק מהסוג " הדובון הזה הוא יוצא דופן כי אני לא אוהבת את הצבע הזה" אינו מתאים . פעילות מושית הבלשית ) עמוד - ) 185 פעילויות מסוג זה הופיעו כבר בפרק חיבור וחיסור עד - 20 חלק א ( בעמודים . ( 135 - ו 111 רבים מהתלמידים ידעו איך להמשיך לצבוע בקלות ובאופן אינטואיטיבי , בלי שינסחו לעצמם מה החוקיות ומה הדגם . בדוגמה שלפניכם מובאת טעות שכיחה . לתלמידים מתקשים אפשר להציע לתאר כל שורה בנפרד ( למשל : שלושה אפורים , צהוב-אפור-צהוב , שלושה אפורים , צהובאפור-צהוב וכו . ( ' אפשרות נוספת היא להתייחס לכל טור חלונות בנפרד ( בטור הימני וכן בטור השמאלי , הדגם הוא אפור-צהוב . בטור המרכזי כל החלונות אפורים . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר