עמוד:116

פעילויות נוספות מומלצות א . משחק : מחברים פסי עשר ( זוג תלמידים או קבוצה ) אבזרים כמות רבה של פסי עשר ( כעשרה לכל תלמיד ) כרטיסי מספרים של עשרות שלמות מ 10 - עד , 50 כחמש פעמים כל כרטיס מהלך המשחק הכרטיסים מונחים הפוכים על השולחן . מחליטים כמה מהלכים יימשך המשחק . כל תלמיד בתורו לוקח שני כרטיסים . הוא לוקח פסי עשר לפי המספר שעל כל אחד מהכרטיסים ואומר מהו המספר המתאים לכל הפסים שלקח ( הסכום . ( התלמיד שבחיבור הפסים קיבל את המספר הגדול ביותר הוא המנצח במהלך , והוא מקבל נקודה . בסיום המשחק בודקים את מספר הנקודות שצבר כל משתתף . המנצח – מי שצבר את מספר הנקודות הגדול ביותר . הערות : - אפשר להחליט שהמנצח בכל מהלך יהיה התלמיד שבחיבור הפסים קיבל את המספר הקטן ביותר ( ולא הגדול ביותר . ( - שאלות לדיון : מהו המספר הגדול ביותר שאפשר לקבל בכל מהלך ? מהו המספר הקטן ביותר ? מדוע ? ב . משחק : מחסרים פסי עשר ( זוג תלמידים או קבוצה ) אבזרים כמות רבה של פסי עשר ( כעשרה לכל תלמיד ) כרטיסי מספרים של עשרות שלמות מ 20 - עד - 100 כחמש פעמים כל כרטיס מהלך המשחק הכרטיסים מונחים הפוכים על השולחן . מחליטים כמה מהלכים יימשך המשחק . כל תלמיד בתורו לוקח שני כרטיסים . התלמיד לוקח פסי עשר לפי המספר הגדול יותר ( אם המספרים שווים , הוא ייקח את הכמות המתאימה לאחד מהם . ( לאחר מכן עליו להוריד פסי עשר לפי המספר הקטן יותר ולומר מהו המספר המתאים לפסים שנשארו ברשותו ( ההפרש . ( התלמיד שבחיסור הפסים קיבל את המספר הגדול ביותר הוא המנצח במהלך , והוא מקבל נקודה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר