עמוד:113

עמודים 172-171 פעילויות 11-9 עוסקות בהשוואת מספרים . הצעות לפעילויות נוספות : א . זוגות תלמידים משווים מספרים ( מורה עם כל הכיתה ) אבזרים כרטיסי מספרים מ 1 - עד 100 ( בנספח למדריך זה ) מהלך הפעילות כל תלמיד מקבל כרטיס מספר . רושמים על הלוח : ___ < ___ ___ > ___ ___ < ___ ___ > ___ ___ < ___ ___ > ___ מזמינים בכל פעם זוג תלמידים אל הלוח . כל אחד מבני הזוג אומר מהו המספר שברשותו , ויחד עליהם להחליט היכן לרשום את המספרים שלהם ( כל תלמיד את מספרו ) כך שתיווצר השוואה נכונה . הכיתה בודקת אם ההשוואה שהתלמידים רשמו נכונה . הערה : חשוב מאוד לדון מדי פעם בשאלה כיצד יודעים שמספר אחד גדול מהאחר או קטן ממנו . אפשר לעשות זאת על ידי שימוש בכמויות או בקבוצות של 10 או שימוש בפסי עשר ( ממארז האבזרים ) ובדסקיות בודדות . חשוב גם לחזור ולהזכיר לתלמידים שאת ההשוואות יש תמיד לקרוא משמאל לימין . ב . השוואה בין מספרים בעזרת כרטיסים ( קבוצת תלמידים ) אבזרים כרטיסי ספרות מ 0 - עד 9 ( ממארז האבזרים ) כרטיסים שעליהם הסימן > ( שיכול לשמש גם (< מהלך הפעילות כל אחד מהתלמידים לוקח ארבעה כרטיסי ספרות וכרטיס אחד של הסימן . > התלמיד צריך להשתמש בכל ארבעת הכרטיסים שלקח וליצור השוואה בין שני מספרים דו - ספרתיים . לדוגמה , אם קיבל את הספרות , 4 - ו 0 , 5 , 3 הוא יכול ליצור את ההשוואה הזו : . 30 > 54 לאחר שהתלמיד יוצר את ההשוואה מהכרטיסים , הוא רושם אותה על דף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר