עמוד:110

בפעילות מושית הבלשית ) עמוד ) 165 צריך לזהות מהו הד ְ גם החוזר . כמו בפעילות בעמוד , 87 גם כאן השלט אינו מרמז מהו אורכו של הדגם החוזר . התלמידים צריכים לצייר על השלט מספר מתאים של עיגולים ולצבוע אותם . מומלץ להציע לתלמידים קודם לסמן את הדגם על הזחל ורק לאחר מכן לצייר אותו על השלט . לאחר שהתלמידים מציירים , אפשר לסמן על הזחל קווים בהתאם לאורך הדגם ולוודא שהדגם חוזר בכל אחד מקטעי הזחל שהתקבלו . הפתרון : פעילות יוצא מן הכלל ) עמוד - ) 165 בפעילויות אלה אנחנו עוסקים בקבוצות שלכל הפריטים שבהן יש מאפיינים משותפים . כדי למצוא איזה כפתור הכי מתאים לקבוצה - נחפש את המשותף לכל העצמים בקבוצה . לכפתורים בקבוצה יש צורות שונות ומספר חורים שונה . המשותף להם הוא שכולם אדומים . לכן הכפתור המתאים ביותר לקבוצה הוא הכפתור האדום . הקיפו את הכפתור המתאים ביותר לקבוצ ָ ה . הצעה לפעילות נוספת דיון - אילו כפתורים נוספים ( שאינם מופיעים בפעילות ) יכולים להתאים לקבוצה זו ? מקרינים את התמונה של משפחת הכפתורים ( בנספח למדריך זה ) ומבקשים מהתלמידים להקיף את כל הכפתורים המתאימים לקבוצה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר