עמוד:106

א . סופרים מ 1 - עד 100 ( מורה עם כל הכיתה ) התלמיד שברשותו כרטיס של המספר 1 מתחיל לספור , אחריו ממשיך התלמיד שברשותו הכרטיס של המספר 2 וכן הלאה , עד שמגיעים ל . 100 - ב . למי יש מספר מתאים ? ( מורה עם כל הכיתה ) מחליטים על מספר חד - ספרתי כלשהו בין , 9 - ל 0 וכל התלמידים שברשותם כרטיס או כרטיסים שכתוב עליהם מספר זה ( גם כספרה במספר ) באים ללוח . כמה מהתלמידים האלה מתבקשים להראות את הכרטיסים שלהם , לרשום על הלוח את המספרים שעל הכרטיסים ולקרוא בקול את המספרים . לדוגמה : המספר שהוחלט עליו הוא . 6 יכולים להתאים המספרים 68 , 6 , 56 , 16 וכדומה . ג . קוראים וכותבים מספרים ( מורה עם כל הכיתה או עם קבוצה ) בוחרים זוג תלמידים . אחד מבני הזוג קורא בקול את המספרים שברשותו , והתלמיד האחר צריך לרשום אותם . אחר כך מתחלפים בתפקידים . לבסוף בודקים אם המספרים הכתובים על הלוח שווים למספרים שעל הכרטיסים . . 3 מנייה עד 100 אבזרים כמות רבה ( עד ( 200 של חפצים מאותו הסוג , למשל : מקלות של שלגונים , קיסמים , מהדקים או דסקיות דף חלק לכל ילד א . כמה חפצים יש ? ( קבוצת תלמידים ) כל תלמיד בקבוצה לוקח כמות של חפצים , מונה אותם , אומר כמה חפצים הוא לקח ורושם את המספר על הדף . ב . כמות מתאימה למספר ( מורה עם קבוצת תלמידים ) אומרים מספר לכל תלמיד , התלמיד רושם את המספר על הדף ולוקח כמות מתאימה של חפצים . ג . אומדן של כמויות ( מורה עם קבוצת תלמידים ) כל תלמיד בקבוצה לוקח כמות חפצים , משער כמה חפצים לקח ורושם את המספר על הדף . אחר כך הוא מונה את החפצים ורושם את הכמות שקיבל . בסיום הפעילות אפשר להשוות בין האומדנים של התלמידים לבין הכמויות שהתקבלו במנייה . לדוגמה : למי היה אומדן הכי מדויק ? בכמה הכמות המשוערת גדולה או קטנה מן הכמות שהתקבלה במנייה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר