עמוד:102

מבוא לפרק הפרק המספרים עד 100 עוסק בהכרה ראשונית של המספרים עד . 100 בשלב זה ( לקראת סוף כיתה ( 'א לתלמידים שונים בכיתה יש ידיעות שונות על המספרים האלה , וקשה מאוד לאבחן את ידיעותיו של כל תלמיד . לדוגמה : יש תלמידים שיודעים לספור עד 100 אך מתבלבלים בכתיבת המספרים , יש תלמידים שיודעים למנות עד 50 ומתבלבלים במניית כמויות גדולות יותר , ויש תלמידים שאינם יודעים למנות בקבוצות של . 10 לפיכך כדאי שכל התלמידים יעסקו בפעילויות שבפרק זה . עיסוק מפורש יותר במבנה המספרים עד 100 ( עשרות ויחידות ) ובפעולות במספרים אלה ייעשה בתחילת כיתה ב' ( בהתאם לתכנית הלימודים . ( מאחר שהפרק עוסק בהכרה ראשונית של המספרים עד - 100 רצוי לשלב בו משחקים ואמצעי המחשה שונים . לפני העבודה בפרק מומלץ לבקש מהתלמידים להביא לכיתה כמויות של עצמים למנייה – כפתורים , מהדקים וכדומה . הנושאים שבהם עוסקים בפרק ספירה עד 100 ( בתחילה ספירה קדימה ובהמשך גם ספירה אחורה ) לעתים מתעוררים קשיים במעבר מעשרת לעשרת . לפיכך מפעם לפעם מומלץ לחזור ולתרגל ספירה בעל - פה . רצף המספרים והשוואת מספרים את סדר המספרים התלמידים מכירים מהספירה בעל - פה וכן משימוש בישר המספרים ובלוח המאה . השוואה בין שני מספרים יכולה להתבסס הן על סדר המספרים הן על ייצוג מספרים בכמויות . כתיבה וקריאה של מספרים יש תלמידים שיודעים לקרוא את המספרים אך עדיין טועים בכתיבתם . תלמידים אלה יכולים להיעזר בלוח המאה שיהיה תלוי בכיתה . מנייה עד 100 ( בבודדים ובקבוצות של ( 10 מנייה בקבוצות של 10 היא הכנה לקראת המבנה העשרוני שיילמד בכיתה . 'ב חיבור וחיסור של עשרות שלמות נעזרים בפסי עשר לפתרון תרגילי חיבור וחיסור בעשרות שלמות . מספרים זוגיים ומספרים אי - זוגיים עד 100 הקביעה אם מספר הוא זוגי או אי - זוגי נעשית על פי היכולת לחלק את הכמות המתאימה לשתי קבוצות שוות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר