עמוד:100

ד . כותבים תרגיל שרשרת כמו בסעיף ב , אך במקום שתי פעולות חיבור מופיעות בו שתי פעולות חיסור : . 12 – __ – __ = 19 התלמידים מתבקשים להשלים את המספרים החסרים . דיון - האם הצלחתם להשלים את התרגיל ? – מדוע ? ה . כותבים תרגיל שרשרת שניתן להשלימו , שיש בו שתי פעולות חיסור . לדוגמה : . 19 – __ – __ = 12 יש לשער שההתנסויות והדיונים האלה ישפרו את מידת הצלחתם של התלמידים בפעילות 10 ) עמוד , ) 142 שבה הם מתבקשים לכתוב , בלי לחשב , אם תוצאת תרגיל גדולה ממספר , שווה לו או קטנה ממנו . עמוד 144 בדקו את עצמכם הפעילויות כאן מסכמות את הנלמד ביחידות ג ו - ד ומיועדות לבדיקה עצמית . בפעילות 3 התוצאה יוצאת הדופן היא בסעיף ה : . 3 + 15 – 6 = 12 בכל שאר הסעיפים התוצאה היא . 10 אפשר להציע לתלמידים לחבר תרגילי שרשרת נוספים שהתוצאה שלהם היא . 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר