עמוד:98

עמודים 143-140 בפעילות 7 ) עמוד ) 140 משווים בין תוצאה של תרגיל שרשרת לבין מספר . שלא כמו ביחידה הקודמת שעסקה בנושא הזה , כאן ובפעילויות דומות בהמשך - התרגיל אינו כתוב במסגרת . אפשר להמליץ לתלמידים מתקשים למסגר את התרגיל , וכך להדגיש שההשוואה היא בין תוצאת תרגיל למספר . פעילות יוצא מן הכלל ) עמוד - ) 140 במשפחת הפרחים שמופיעה בפעילויות יוצא מן הכלל הפרחים נבדלים זה מזה בשלושה מאפיינים : צבע עלי כותרת ( כחול , צהוב , כתום וורוד , ( צורת עלי הכותרת 4 ( סוגים ) וצבע מרכז הפרח ( סגול או אדום . ( בפעילות זו הפרחים שבקבוצה שונים זה מזה , אך יש להם מאפיין משותף : לכולם מרכז בצבע אדום . נתבונן בפרחים שמחוץ לקבוצה – איזה מהם הכי מתאים לקבוצה ? הפרח המתאים ביותר הוא זה שיש לו המאפיין המשותף לקבוצה – זהו הפרח בעל המרכז האדום . הקיפו את הפרח המתאים ביותר לקבוצה . למעוניינים להעמיק בלמידת נושא זה מומלצת פעילות כיתתית המופיעה במדריך זה , עמודים . 50-49 בפעילות 8 ) עמוד ) 141 מוצגים מצבים שמתאימים לתרגילי שרשרת . המצב בסעיף ג הוא הכנה לתרגילי שרשרת שבהם התוצאה שווה למספר הראשון בתרגיל . פעילויות מקדימות לפני פעילויות 10-9 ) עמוד ) 142 כדאי לבצע את הפעילויות האלה : . 1 יחס הגודל בין התוצאה לבין המספר הראשון בתרגיל : האם התוצאה הסופית גדולה מהמספר הראשון בתרגיל שרשרת , קטנה ממנו או שווה לו ? רושמים על הלוח תרגילים שונים ומבקשים מהילדים לשער , בלי לחשב , אם התוצאה הסופית של התרגיל תהיה גדולה מהמספר הראשון שבו , קטנה ממנו או שווה לו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר