עמוד:92

עמודים 131-129 לאחר שהתלמידים פתרו את פעילות 1 ) עמוד , ) 129 כדאי לדון על הקשר שבין הסעיפים . יש להתייחס הן לליצנים והבלונים הן לכתיבה המתמטית . שימו לב , בכל הסעיפים יש לליצן הצהוב 5 בלונים , ולליצן הירוק יש 7 בלונים . ההבדל בין הסעיפים הוא בחלוקה של 7 הבלונים בין שתי הידיים של הליצן הירוק . כדי למנוע טעויות אפשר לרשום את תוצאת התרגיל מעל לתרגיל , למשל כך : פעילויות 3-2 עם המורה ) עמוד ) 129 עוסקות במספרים ללא סיטואציה . פעילות 2 עוסקת בהשוואת תרגיל למספר שהוא קטן מתוצאת התרגיל , ופעילות 3 עוסקת בהשוואת תרגיל למספר שהוא גדול מתוצאת התרגיל . בשני המקרים מתחילים במציאת מספר מתאים לסימן האי - שוויון , ולאחר מכן מחליפים אותו בתרגיל . פעילות נוספת לפעילויות האלה אפשר להוסיף פעילות כזו : כתבו מספר מתאים . = 9 החליפו את המספר בתרגילים מתאימים . כתבו שני תרגילים + = 9 - = 9 לאחר שהתלמידים פתרו את פעילות 5 ) עמוד , ) 130 כדאי לשאול אותם אם הם נעזרו בתרגיל העליון , כשפתרו את התרגילים שמתחתיו . ( אין צורך להשתמש בביטוי ' אי - שוויון' עם התלמידים ( . חשוב לקיים את הדיון לאחר פעילות 7 ) עמוד : ) 131 באילו סעיפים יש כמה אפשרויות להשלמת מספר ? באילו סעיפים יש רק אפשרות אחת ? בסעיפים שמופיע בהם הסימן = יש רק אפשרות אחת להשלמת מספר . בסעיפים שמופיעים בהם הסימנים < , > יש כמה אפשרויות להשלמת מספר . אפשר להרחיב את הדיון ולבדוק אם מספר האפשרויות מוגבל או לא . דוגמאות : בסעיפים האלה מספר הפתרונות אינו מוגבל ( אם כותבים גם מספרים גדולים מ : ( 20 - בסעיפים האלה מספר הפתרונות מוגבל ( אנו עוסקים במספרים החיוביים השלמים : ( א 8 + 11 < ג 12 - 2 > 17 - 15 < ו 19 + 0 > ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר