עמוד:91

ג . הסימנים = , < , > בין תרגיל למספר ) עמודים ) 135-129 עד כה כתבו התלמידים תרגילים ותוצאות , כאשר בין התרגיל לתוצאה מופיע הסימן .= ביחידה זו עוסקים התלמידים בביטויים שבהם מופיעים הסימנים > או < בין תרגיל לבין מספר . משמעותם של ביטויים אלה היא שאת תוצאת התרגיל הכתוב בצדו האחד של סימן האי - שוויון משווים למספר הכתוב בצדו האחר של סימן האי - שוויון ( בשלב זה , בכל ההשוואות התרגיל כתוב משמאל לסימן והמספר מימינו . ( נקודת המוצא להבנת הביטויים החדשים היא ההשוואה בין שני מספרים ( שהילדים כבר מכירים מהלימוד בעבר . ( את אחד המספרים מחליפים בתרגיל שהמספר הזה הוא תוצאתו , ומתקבל הביטוי החדש . ( לדוגמה : בביטוי 10 < 7 מחליפים את המספר הראשון ( 10 ) בתרגיל 6 + 4 שהמספר 10 הוא תוצאתו , וכך מתקבלת ההשוואה . ( 6 + 4 < 7 אפשר למצוא תרגילים רבים שיכולים להחליף את המספר הראשון . בפעילויות השונות בביטויים החדשים התלמידים מתבקשים להשלים את הסימן המתאים בין תרגיל לבין מספר ( למשל , כתבו > או < או , ( 18 – 5 .... 6 := או שעליהם להשלים את המספר המתאים מימין לסימן הנתון ( לדוגמה , השלימו מספר מתאים : . ( 17 – 3 < __ החידוש העיקרי בביטויים שבהם מופיע סימן אי - שוויון הוא שבדרך כלל ניתן להשלים בהם את המספר החסר בדרכים נכונות רבות , ולא רק בדרך אחת . זאת בשונה מהביטויים המוכרים שבהם כתוב סימן שוויון , וניתן להשלימם רק בדרך אחת נכונה . דוגמה : את הביטוי 17 – 3 < __ אפשר להשלים כך : , 17 – 3 < 10 כך : , 17 – 3 < 8 כך : 17 – 3 < 2 ובדרכים רבות נוספות . לעומת זאת , ההשלמה היחידה הנכונה של 17 – 3 = __ היא . 17 – 3 < 14 שימו לב , בשלב זה אין מבקשים מהתלמידים להשוות את תוצאותיהם של שני תרגילים ( לדוגמה : כתבו > או < או = בין שני התרגילים . ( 13 – 4 .... 7 + 2 פעילויות של השלמת מספר חסר בתרגיל הכתוב משמאל לסימן ( לדוגמה : ( 1 + __ < 6 מסומנות כפעילויות אתגר . תלמידים רבים שמתבקשים להשלים את הסימן המתאים בין תרגיל למספר טועים ומשווים רק את המספר השני בתרגיל ( ולא את התרגיל כולו ) למספר הנתון . כדי למנוע טעות כזו , כל תרגיל ביחידה זו מופיע בתוך מסגרת . ( כמו כן התלמיד יכול לכתוב את תוצאת התרגיל מעל המסגרת ( . נוסף על האמור לעיל , יחידה זו כוללת גם פעילות העוסקת בתובנה מספרית : התלמידים מתבקשים להשלים את הסימנים > או < או = בלי לחשב את התוצאה המדויקת של התרגיל . התשובה אמורה להיות מבוססת על הבנת המשמעות של פעולת החיבור כהוספה ושל פעולת החיסור כהורדה . ( לדוגמה : . ( 12 + 3 .... 12 לשם העמקת הבנתם של סוגי הביטויים החדשים האלה , ניתן לקשר ליחידה זו מצבים מוכרים מסביבת היום - יום של התלמידים . דוגמאות למצבים כאלו מופיעות בפעילויות 11 - ו 10 בסוף היחידה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר