עמוד:85

בפעילות 7 ) עמוד ) 112 עוסקים במפורש בקשר בין תרגילים בעשרת הראשונה לתרגילים מתאימים בעשרת השנייה . פעילות 8 כתב סתרים ) עמוד - ) 112 המיוחד בפעילות זו של כתב הסתרים הוא שכל שלושת התרגילים המתקבלים לאחר ההצבה מתאימים לאותה תבנית של שלם וחלקים : להרחבה אפשר לשאול : איזה תרגיל נוסף מתאים לשלם ולחלקים האלו ? ( 4 + = ) פעילויות 10 - ו 9 ) עמוד ) 113 עוסקות בתרגילים שבהם אחד החלקים הוא . 1 בפרקים קודמים כבר עסקנו בקשר שבין תרגילים שבהם מחברים או מחסרים 1 לבין רצף המספרים . כאן מתמקדים בתרגילי חיסור שבהם שני מספרים עוקבים : בכל התרגילים האלה התוצאה היא . 1 בפעילות , 9 אחרי שהתלמידים ימצאו שתוצאות ארבעת התרגילים הראשונים הן כולן , 1 יהיו ודאי תלמידים שיגיעו להכללה בדבר הקשר בין שני המספרים הנתונים בתרגיל . אם יש תלמידים שמתקשים להגיע להכללה , ניתן להציע להם לסמן בנחש המספרים את שני המספרים של כל תרגיל . כמו כן ניתן לייצג את התרגילים בדסקיות על פסים : לסיכום הפעילות ( או כעבור כמה שיעורים ) ניתן לרשום על הלוח כמה תרגילי חיסור שביניהם תרגילים מהסוג הזה ולבקש מהילדים למצוא ( במהירות ) באילו מהתרגילים התוצאה היא . 1 בפעילויות 14 - ו 13 ) עמוד ) 115 פותרים משוואות בעזרת דסקיות על פסים . אפשר לבנות את המספר הראשון בתרגיל , לסמן על הפס בקו את מקום התוצאה , ולבדוק מה צריך להוסיף ( בחיבור , פעילות ( 13 או להפוך ( בחיסור , פעילות ( 14 כדי להגיע אל התוצאה שסימנו . לחלופין , תלמידים מתקדמים , שהבינו לעומק את התפקיד של כל מספר בתרגיל , יכולים לראות שבשתי הפעילויות חסר חלק , ולכן אפשר למצוא אותו על ידי תרגיל חיסור . ( הסבר לדרך זו מופיע בעמודים 78-77 במדריך זה ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר