עמוד:81

עמודים 110-106 השלם עד 20 בעמודים אלה עוסקים בתרגילים ובמשוואות שבהם השלם הוא בין 20 - ל 16 ( ללא ' שבירת עשרת . ( ' תרגילים אלה מורכבים יותר מקודמיהם מפני שכשמייצגים אותם ב'ציור בקיצור , ' ברבים מהם יש ' שבירת חמש . ' בתרגילי חיבור אין לכך משמעות רבה , אולם בתרגילי חיסור יש לצייר במקרים האלה דסקיות בודדות בתוך ' פס חמש' ( בדומה למקרים שבהם השלם הוא . ( 15 דוגמה לתרגיל חיבור : את התרגיל 4 + 12 = __ פותרים בעזרת 'ציור בקיצור' כך : או כך : את הצירוף של שני החלקים מבצעים ' בדמיון . ' בשני המקרים רצוי שהילדים לא ימנו את הדסקיות הבודדות אם הם יודעים לפתור את התרגיל . 2 + 4 = __ דוגמה לתרגיל חיסור : את התרגיל 17 – 4 = __ פותרים בעזרת 'ציור בקיצור' כך : בשלב הראשון מציירים : בשלב השני מציירים וצובעים כך : או כך : מובן שאם תלמיד מזהה לאחר השלב הראשון את התרגיל 7 – 4 = ___ בתוך התרגיל הזה ויודע להסתמך עליו בפתרון התרגיל , אין הכרח שיצייר את השלב השני . בנוסף , את השלב השני אפשר גם לצייר בדרכים שונות , אולם ברוב המקרים יהיה קשה יותר לזהות בהן את החלק המתאים לתוצאת התרגיל . דוגמאות נוספות לפתרון תרגילי חיסור מהסוג הזה בדסקיות על פסים או ב'ציור בקיצור' מופיעות בספר לתלמיד בעמודים . 110 - ו 107

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר