עמוד:78

. 2 כותבים משוואת חיסור שבה חסר המספר השני ( לדוגמה : ( 18 – __ = 3 וחוזרים על הדיון הקודם . 18 ) הוא השלם , 3 הוא חלק . כדי למצוא את החלק החסר אפשר לפתור את תרגיל החיסור : ( . 18 – 3 = __ בדרך זו נעשה ניתוח של תפקידי המספרים המופיעים במשוואה – מהו השלם ומהם החלקים . ניתוח זה יכול להוביל לחישוב המספר החסר במשוואה בעזרת תרגיל ישיר מתאים . הערה : דרך זו דורשת רמת חשיבה גבוהה , ובשלב זה היא מיועדת לתלמידים מתקדמים בלבד . ( כל התלמידים ילמדו את הדרך הזו בתחילת כיתה ב ( . לפני שעוברים לפעילויות 6 - ו 5 ) עמוד , ) 97 כדאי לתרגל עם התלמידים פתרון בעל - פה של תרגילי חיבור וחיסור שבהם אחד החלקים הוא 10 , 5 או 15 ( ללא שבירת העשרת . ( כדאי להציע לתלמידים שמתקשים בכך להיעזר בדסקיות על פסים או 'לצייר בקיצור' על דף טיוטה . התלמידים כבר עסקו בפרקים הקודמים בפעילויות דומות של השלמת טבלת חיבור ושל כתב סתרים . שימו לב שבפעילויות האלה עוסקים בסוג התרגילים הנלמד ביחידה זו , וניתן לראות גם כאן את הקשר בין התרגילים מסוג זה לבין התרגילים המתאימים להם בעשרת הראשונה . עמודים 105–98 השלם עד 15 התרגילים המופיעים בפעילות 1 אינם שונים באופן מיוחד מתרגילים אחרים שפתרו התלמידים . יש תלמידים שכבר יודעים לפתור אותם בעל - פה ויש כאלו שנעזרים בעובדות מוכרות מתרגילים עד . 10 אולם יש תלמידים שעדיין צריכים להיעזר בדסקיות על פסים או ב'ציור בקיצור . ' התרגיל המופיע בדיון שבעמוד הזה הוא תרגיל שונה מבחינת פתרונו בעזרת 'ציור בקיצור : ' איך נפתור את התרגיל 15-4 = ____ בעזרת "ציור בקיצור ? " בשלב הראשון המספר 15 מיוצג כך : אולם בשלב השני , כדי שניתן יהיה לסמן 4 דסקיות בצבע שונה , יש לצייר דסקיות בודדות בתוך פס ה : 5 - כדאי לבקש מהתלמידים להציע בעצמם דרכים לפתרון התרגיל הזה בעזרת ' ציור בקיצור' לפני שמציגים בפניהם את הדרך של ציור הדסקיות על הפס ( בעמוד . ( 99

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר