עמוד:77

בפעילות 3 ) עמודים ) 95-94 התלמידים מתבקשים לומר כמה ילדים נשארו בתחנת ההסעה לאחר שחלקם נסעו , וגם להתאים לסיטואציה הזו תרגיל . אמנם התרגיל הישיר שמתאים כאן הוא תרגיל חיסור שתוצאתו מתאימה למספר הילדים שנשארו בתחנה , אולם אפשר להתאים לסיטואציה הזו גם תרגילים אחרים . דוגמה : כאן מתאימים התרגילים : 3 + 15 = 18 15 + 3 = 18 18 – 3 = 15 18 – 15 = 3 בפעילות 4 ) עמוד ) 96 עוסקים במשוואות שבהן אחד החלקים הוא 5 או . 15 משוואות אלו נוח לפתור בעזרת מטבעות - בכל סעיף אפשר להוסיף מטבעות או למחוק מטבעות לפי התוצאה . פעילויות נוספות מומלצות בכיתה אפשר לדון בדרך נוספת לפתרון משוואות : שלם וחלקים במשוואה . 1 כותבים משוואת חיבור שחסר בה המספר השני , לדוגמה : . 15 + __ = 19 דיון - מהו המספר – 15 שלם או חלק ? – מהו המספר – 19 שלם או חלק ? – מהו המספר החסר – שלם או חלק ? – השלימו את התבנית הזו כך שתתאים למשוואה : השלם : החלקים : – מהו המספר החסר במשוואה ? איך חישבתם אותו ? 15 ) הוא חלק , 19 הוא שלם . כדי למצוא את החלק החסר אפשר לפתור את תרגיל החיסור : ( . 19 – 15 = __

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר