עמוד:75

בפעילות 3 ) עמודים ) 95-94 יש יישום מחיי היום - יום העוסק בתחנת הסעה . פעילות פתיחה כדאי להקדים לפעילות 3 את הסיפור וכמה מהשאלות המוצעות כאן : מספרים לתלמידים : בתחנה מחכים להסעה כמה ילדים . כאשר מגיעה לתחנה מונית , נכנסים לתוכה 5 ילדים והמונית המלאה נוסעת . כאשר מגיע לתחנה מיניבוס , נכנסים לתוכו 10 ילדים והמיניבוס המלא נוסע . אם אין די ילדים למלא מונית או מיניבוס , מחכים הנשארים בתחנה עד שיגיעו ילדים נוספים ( כך שכלי הרכב יתמלא . ( הערות : כדאי לבקש מהילדים להדגים מקצת הסיטואציות בדסקיות על פסים או ב'ציור בקיצור , ' כדי להדגיש את הקשר בין ייצוג המספרים בדסקיות על פסים לבין הסיטואציה . שימו לב , כאשר כתוב " הגיעו כלי רכב" ( מוניות או מיניבוסים , ( מספרם יכול להיות אחד או יותר והם ריקים ( פרט לנהג שאינו נספר . ( תלמידים מתקדמים יוכלו לחשוב על פתרונות למצבים שבהם מספר הילדים גדול מ . 20 - במארז האבזרים לתלמיד מצורפים כרטיסים של ילדים וכרטיסים של מוניות ומיניבוסים , ואפשר לייצג בעזרתם את הסיטואציות המתוארות כאן . שימו לב , כדי לא להגיע לתרגילים של ' שבירת עשרת , ' בשלב הזה יש להשתמש בכרטיסים שבהם מספר הילדים הוא עד 5 או מ 15 - עד . 20 דוגמאות לשאלות מתאימות : – כמה ילדים נכנסים למונית אחת ? לשתי מוניות ? לשלוש מוניות ? לארבע מוניות ? הראו זאת בדסקיות על פסים או ב'ציור בקיצור . ' – כמה ילדים נכנסים למיניבוס אחד ? לשני מיניבוסים ? הראו זאת בדסקיות על פסים או ב'ציור בקיצור . ' – כמה ילדים נכנסים למיניבוס אחד ולמונית אחת ? למיניבוס אחד ולשתי מוניות ? הראו זאת בדסקיות על פסים או ב'ציור בקיצור . ' – בתחנה עמדו 15 ילדים . לאחר שהגיעו אליה כלי רכב – נסעו כולם . באילו כלי רכב נסעו ? ( יש שתי אפשרויות : 3 מוניות או מונית ומיניבוס )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר