עמוד:73

בעמוד 92 עם המורה נלמד לראשונה 'ציור בקיצור . ' ' ציור בקיצור' של מספר הוא ציור סכמתי שמבטא את ייצוג המספר בדסקיות על פסים . בייצוג המספרים בדסקיות על פסים , הדסקיות מסודרות בקבוצות של 5 ושל 'ה . 10 ציור בקיצור' מבליט זאת . הנה כמה דוגמאות לייצוג מספרים ב'ציור בקיצור : ' מומלץ לבקש מהתלמידים לייצג מספרים שונים בדסקיות על פסים , ולאחר מכן לצייר אותם ' בקיצור . ' יש לשים לב במיוחד למספרים . 19-16 הערה : עם תלמידים שמתקשים בציור כדאי להדגיש את הקשר בין הדסקיות על פסים לבין ה'ציור בקיצור . ' לדוגמה , במספר - 18 להקיף בצבע את 10 ולהראות את החלוקה לשתי חמשות , להקיף , 5 ולהראות את 3 הדסקיות הבודדות : ' ציור בקיצור' של תרגיל מבטא את הפעולה שעושים בדסקיות על פסים כשפותרים בעזרתם תרגילים . פתרון בעזרת ' ציור בקיצור' המבוסס על ביצוע תהליך הפעולה בדסקיות על פסים ש'בדמיון , ' מומלץ כשלב ביניים לקראת פתרון בעל - פה . המעבר מפעילות בעצמים מוחשיים , דרך ציור סכמתי ועד לפעילות בדמיון דורש את תשומת לב המורה . יהיו תלמידים שהמעבר הזה יתרחש אצלם מהר , ויהיו כאלה שאצלם יתרחש המעבר בשלבים , והם יזדקקו לעזרה רבה יותר של המורה . הערה : מומלץ שתלמידים שאינם יודעים עדיין לפתור במהירות תרגילים בתחום העשרת הראשונה ( ונעזרים בדסקיות על פסים או במנייה , ( ייעזרו ב'ציור בקיצור' גם בפתרון התרגילים האלה . בעמוד 92 רואים את אותם התרגילים מבוצעים פעם בדסקיות על פסים ופעם ב'ציור בקיצור . ' אפשר להיעזר בדוגמאות אלו כדי לדון על הדמיון בין שני הייצוגים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר