עמוד:71

עמודים 90-89 בדקו את עצמכם הפעילויות כאן מסכמות את הנלמד ביחידה א ומיועדות לבדיקה עצמית . בפעילות 1 בכל סעיף פותרים תרגילים מהעשרת הראשונה ומהעשרת השנייה שיש ביניהם קשר . בפעילות 2 בכל סעיף התלמידים עוסקים בארבעה תרגילים המתאימים לאותה תבנית של שלם וחלקים . הנה הפתרון לפעילות : 2 . 2 פתרו והשלימו את השלם והחלקים . כתבו שלושה תרגילים נוספים לכל תבנית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר