עמוד:70

עמודים 88-86 בפעילויות 17–15 עוסקים בקשר אחר בין תרגילים : תרגילים שיש להם אותה תבנית של שלם וחלקים . בפעילות 15 לתרגילים 13 + 2 = __ - ו 15 – 13 = __ מתאימה תבנית המספרים הזו : השלם : 15 13 2 החלקים : , תרגילים נוספים המתאימים לתבנית הזו הם : . 2 + 13 = __ - ו 15 – 2 = __ בפעילות 17 לתלמידים המתקשים לזהות את הקשר בין התרגילים כדאי להציע להיעזר בתבנית שלם וחלקים מתאימה . אפשר גם לייצג את התרגיל בדסקיות על פסים ולהתאים לייצוג את התרגילים האחרים . בפעילות מושית הבלשית ) עמוד ) 87 צריך לזהות מהו הדגם החוזר . פעילויות דומות הופיעו בפרק חיבור וחיסור עד , 10 אולם בהן היה רמז לגבי אורך הדגם ( מספר מתאים של עיגולים היה מצויר על השלט . ( כאן התלמידים מציירים על השלט מספר מתאים של עיגולים וצובעים אותם . מומלץ להציע לתלמידים לסמן קודם את הדגם החוזר על הזחל עצמו , ולאחר מכן לצייר אותו על השלט . הפתרון : בפעילות 18 אפשר להתאים תרגילים לכל סעיף . בדוגמה שבפעילות : 20 – 16 = __ או . 16 + __ = 20

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר