עמוד:69

. 2 מה צריך להוסיף ? מה צריך להסתיר ? א . כל ילד בונה בדסקיות על פסים את . 15 דיון מה צריך לעשות ל 15 - כדי לקבל : – את ? 18 ( מומלץ לרשום : ( 15 ... __ = 18 – את ? 16 ( מומלץ לרשום : ( 15 ... __ = 16 – את ? 20 ( מומלץ לרשום : ( 15 ... __ = 20 השלימו את התרגיל המתאים לכל שאלה . הערה : בדיונים שבפעילות 2 רצוי שהתלמידים קודם ישערו את התשובות לשאלות , ורק אחר - כך יבדקו את תשובותיהם בעזרת אבזרים . אפשר גם שההשערה תהיה מלווה בסימון המקום שאליו נגיע אם נוסיף דסקיות ( במשוואת חיבור המקום שאליו נגיע מתאים לשלם , ( או אם נהפוך דסקיות ( במשוואת חיסור המקום שאליו נגיע מתאים לחלק המופיע מימין לסימן השוויון . ( ב . כל ילד בונה בדסקיות על פסים מספר עד , 5 לדוגמה : . 2 מציגים לתלמידים שאלות הקשורות לאחד המספרים . מומלץ לרשום על הלוח את הביטוי המתאים לכל שאלה המופיעה בדיון . דיון מה צריך לעשות ל 2 - כדי לקבל : - את ? 9 ( מומלץ לרשום : ( 2 ... __ = 9 - את ? 12 ( מומלץ לרשום : ( 2 ... __ = 12 - את ? 15 ( מומלץ לרשום : ( 2 ... __ = 15 השלימו את התרגיל המתאים לכל שאלה . חוזרים על הפעילות במספרים אחרים עד . 5 ג . כל ילד בונה בדסקיות על פסים מספר גדול מ , 15 - לדוגמה : . 19 דיון מה צריך לעשות ל 19 - כדי לקבל : – את ? 15 ( מומלץ לרשום : ( 19 ... __ = 15 – את ? 4 ( מומלץ לרשום : ( 19 ... __ = 4 – את ? 9 ( מומלץ לרשום : ( 19 ... __ = 9 – את ? 10 ( מומלץ לרשום : ( 19 ... __ = 10 – את ? 18 ( מומלץ לרשום : ( 19 ... __ = 18 – את ? 1 ( מומלץ לרשום : ( 19 ... __ = 1 – את ? 0 ( מומלץ לרשום : ( 19 ... __ = 0 השלימו את התרגיל המתאים לכל שאלה . חוזרים על הפעילות במספרים אחרים גדולים מ . 15 - עד כאן עסקנו בקשרים בין תרגילים מהעשרת הראשונה לתרגילים מתאימים בעשרת השנייה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר