עמוד:68

עמודים 85-84 בפעילות 12 התלמידים מתבקשים לסמן את התוצאות של תרגילי חיבור וחיסור על ישר מספרים . התלמידים הכירו את ישר המספרים בפרק המספרים עד - 20 הכרה ומבנה . הכתיבה על ישר המספרים משמשת גם לבדיקה - האם יש מקום מתאים לכתיבה על הישר לכל אחת מהתוצאות ? בפרק זה משולב ישר המספרים באופן דומה במספר פעילויות . בפעילויות 14 - ו 13 יש משוואות של חיבור וחיסור . בסוג זה של משוואות כבר עסקו התלמידים בפרקים הקודמים . את המשוואות פותרים בעזרת הציור : בחיבור ( פעילות ( 13 מציירים עיגולים עד שמגיעים לתוצאת התרגיל ובודקים כמה עיגולים הוספנו . בחיסור ( פעילות ( 14 מוחקים עיגולים עד שמגיעים לתוצאת התרגיל ובודקים כמה עיגולים מחקנו . משוואות דומות ניתן לפתור גם בעזרת דסקיות על פסים - מייצגים את המספר הראשון ומוסיפים דסקיות בצבע שונה ( במשוואת חיבור ) או הופכים דסקיות ( במשוואות חיסור . ( דיון בדיון שבעמוד 85 אפשר להתאים תרגילים של חיבור או של חיסור . דוגמה : כמה מקומות יישארו בחללית אם החייזרים הכחולים ייכנסו אליה ? התשובה : 3 מקומות . אפשר להתאים תרגיל חיסור : 20 – 17 = 3 או משוואת חיבור : . 17 + 3 = 20 אולם חשוב שהתלמיד ידע איזה מספר בתרגיל מייצג את התשובה לשאלה המילולית . על קשיים בפתרון משוואות קראו במדריך לספר , 1 עמוד . 64 פעילויות נוספות מומלצות . 1 מהי משוואה ? איך קוראים אותה ? לפני שנתחיל בפתרון המשוואה , אנו ממליצים לקיים דיון קצר על משמעות המונח " משוואה" ועל האופן שבו קוראים משוואה . מומלץ לכתוב על הלוח שני ביטויים חשבוניים שמופיעים בהם אותם מספרים ואותה פעולה ; האחד תרגיל ישיר ( לדוגמה : ( 4 + 6 = __ והאחר משוואה ( לדוגמה : . ( 4 + __ = 6 התלמידים יקראו בקול את שני הביטויים . ( יש לשער שלא כל התלמידים ידעו שאת המשוואה 4 + __ = 6 קוראים כך : 4 " ועוד מה שווה ( . " 6 אחר - כך יתנהל דיון שבו ישוו התלמידים בין שני הביטויים . הדיון יתקיים על הביטויים כפי שהם רשומים על הלוח , ללא הפתרונות . דיון - במה שני הביטויים דומים ? - במה הם שונים ? בעקבות הדיון מומלץ לומר לתלמידים כי לתרגיל שבו נתונה התוצאה וחסר בו אחד המספרים אנחנו קוראים בשם " משוואה , " וכי " לפתור משוואה" פירושו להשלים את המספר החסר בתרגיל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר