עמוד:67

בהמשך יהיו תלמידים שיסתפקו בהקפה ויזהו את התוצאה גם בלי להפוך את הדסקיות . ( כאשר צריך להפוך יותר מ 10 - דסקיות , נוח יותר להקיף בלי להפוך ( . ב . אם תלמידים מתקשים להבחין בין החלק המתאים למספר השני בתרגיל לבין החלק המתאים לתוצאת התרגיל , אפשר להציע להם להסתיר ( בכף ידם או בעיפרון ) את הדסקיות של החלק המתאים למספר השני בתרגיל . בזמן העבודה בספר - בפסים ודסקיות מצוירים , אפשר לסמן את הדסקיות האלה בקו . דוגמה : ג . כאשר עובדים עם דסקיות על פסים , הקשר בין תרגילי החיסור בעשרת הראשונה לתרגילים בעשרת השנייה נראה לעין ומשמעותי . לעומת זאת , כאשר תלמידים עובדים רק עם מספרים בלי שעבדו מספיק באבזרים , הם נוטים לבלבל בין תוצאות שני תרגילים כאלה למשל : . 16 – 14 = __ – ו 16 - 4 = __ במקרה של טעות מסוג זה ( למשל : , ( 16 – 14 = 12 כדאי לבקש מהתלמיד הטועה להציג את התרגיל באבזרים וכך ייווכח בעצמו בטעות . בפעילות 8 ) עמוד ) 80 יש ציורים ובהם אריזות של 10 סוכריות וסוכריות בודדות . גם בפעילות זו ניתן לראות את הדמיון בין תרגיל החיסור בעשרת הראשונה לבין שני התרגילים המתאימים לו בעשרת השנייה . עם זאת , ניתן לראות גם את ההבדלים בין שני התרגילים שבעשרת השנייה . בסעיף ב , למשל : באחד מהם ( העליון ) מוחקים את האריזה של ה , 10 - ואילו באחר ( התחתון ) אין מוחקים אותה . כדאי להפנות את תשומת לבם של התלמידים להבדל זה . בפעילויות 11 - ו 10 ) עמוד ) 83 התלמידים פותרים תרגילים בעזרת הקשר בין העשרת הראשונה לעשרת השנייה , הפעם ללא המחשה . לתלמידים שמתקשים לראות את הקשר שבין התרגילים אפשר להציע להיעזר בדסקיות על פסים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר