עמוד:65

בפעילות 6 ) עמוד ) 79 מוצגים זוגות של תרגילי חיבור ללא אמצעי המחשה . כל זוג כולל תרגיל אחד בעשרת הראשונה ותרגיל ' מתאים' לו בעשרת השנייה . בפעילות 7 באותו העמוד התלמידים מתאימים בעצמם בין זוגות התרגילים . מטרת הפעילות היא לעודד את התלמידים למצוא בעצמם את התרגיל שבו יוכלו להיעזר . בפעילות מושית הבלשית ) עמוד ) 79 התלמידים בוחרים בעצמם דגם באורך 4 וצובעים לפיו . דוגמאות : ייתכן שתלמידים יצבעו כך : במקרה זה כדאי לשאול – מהו החלק הקטן ביותר שחוזר כאן ? האם צריך את כל העיגולים שבשלט כדי לדעת איך לצבוע את הזחל ? ( כאן הדגם הוא באורך . ( 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר