עמוד:59

חיבור וחיסור עד 20 חלק א תוכן העניינים מבוא לפרק 60 ................................................... ציור פתיחה 61 ................................................... א . מהעשרת הראשונה לעשרת השנייה 62 ..... ב . פותרים תרגילים 72 .......................................... ג . הסימנים = , < , > בין תרגיל למספר 91 .......... ד . תרגילי שרשרת 96 ............................................ נספחים 129 .......................................................... אבזרים לפרק דסקיות , דף פסים מחיק , מדבקות ודפים לגזירה ( במארז האבזרים )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר