עמוד:58

דיון - מקיפים את כל המצנחים שינחתו משמאל ל . 10 - מה משותף לכולם ? ( בכולם חיסרנו מספר מ ( . 10 - מדוע כולם ינחתו משמאל ל ? 10 - ( כשמחסרים מ 10 - מספר שאינו , 0 מקבלים מספר קטן מ , 10 - ולכן הוא נמצא משמאל ל ( . 10 - - מקיפים בצבע אחר את כל המצנחים שינחתו מימין ל . 10 - מה משותף לכולם ? ( בכולם חיברנו מספר ל ( . 10 - מדוע כולם ינחתו מימין ל ? 10 - ( כשמחברים ל 10 - מספר שאינו , 0 מקבלים מספר גדול מ , 10 - ולכן הוא נמצא מימין ל ( . 10 - עמודים 70-68 בדקו את עצמכם פעילויות 4-1 מסכמות את החומר הנלמד ביחידה ה ( מבנה המספרים ( 20-11 וביחידה ו ( ישר המספרים ) ומיועדות לבדיקה עצמית . פעילות 1 עוסקת במבנה המספרים כפי שהוא בא לידי ביטוי בייצוגים שונים . בפעילות 2 פותרים תרגילים מכל הסוגים שנלמדו עד כה בעשרת השנייה : אחד החלקים הוא , 10 אחד החלקים הוא 0 וחיבור 1 למספר או חיסור 1 ממספר . בפעילות 3 משלימים חלק או שלם בתבנית של שלם וחלקים כאשר אחד החלקים הוא , 10 1 או . 0 בפעילות 4 משלימים מספרים במקומות מסוימים על ישר המספרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר