עמוד:57

פעילויות 5-3 דומות מאוד לפעילויות , 2-1 אלא שעכשיו עוסקים בישר המספרים עצמו ולא במתלה מצנפות . בפעילות 3 משלימים מספרים חסרים כמו בפעילות . 1 גם בפעילות 4 משלימים מספרים על הישר , ואולם כאן רוב המספרים אינם רשומים על הישר . כדי להסיק מהו המספר החסר צריך להתקדם קדימה או אחורה מאחד המספרים הנתונים . פעילות 5 מקבילה לפעילות . 2 פעילות מושית הבלשית ) עמוד - ) 65 זוהי פעילות מסוג חדש בסדרה ' מושית הבלשית . ' החיות ברכבת מסודרות לפי ד ְ גם . בחלק מן הקרונות החיות מוסתרות מאחורי וילון . את הדגם אפשר להסיק מן הקרונות הגלויים . התלמידים מקיפים את הקרונות שיושבים בהם פילים . אפשר לראות שהקרונות המוקפים מסודרים במרווחים שווים זה מזה . כותבים את מספרי הקרונות : 11 , 8 , 5 , 2 ( לא חייבים לכתוב לפי הסדר . ( שאלת אתגר : אילו היו קרונות נוספים ברכבת , מה היה הקרון הבא שבו יושב פיל ? ( 14 ) ואחריו ? ( 17 ) עם תלמידים מתקדמים מאוד אפשר לקשר את הרכבת לסדרה בקפיצות שוות : מה מעניין בסדרת המספרים שקיבלנו ? 11 , 8 , 5 , 2 ) היא סדרת מספרים בקפיצות שוות ( . מה גודל הקפיצה ממספר למספר ? ( 3 ) מדוע דווקא ? 3 ( כי הדגם באורך : 3 קוף , פיל , אריה ( . איך אפשר להמשיך את הסדרה הזו ? ( 20 , 17 , 14 ) עמוד 67 בפעילות 6 מקשרים בין תרגילים לבין מיקום מספרים על ישר המספרים . לפני שפותרים את התרגילים , יש להתבונן בהם ולבדוק : מה משותף לכל התרגילים ? ( בכולם המספר הראשון הוא ( . 10 במה התרגילים שונים ? ( בחלק מהם מחברים מספר ל 10 - ובשאר - מחסרים מספר מ ( . 10 - פותרים את התרגילים ומותחים קו מכל מצנח אל המקום המתאים על ישר המספרים ( אפשר לכתוב את תוצאת התרגיל מעל למצנח ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר