עמוד:55

ו . ישר המספרים ) - ( ביחידה זו התלמידים פוגשים ישר מספרים בפעם הראשונה . ישר המספרים ( הנקרא גם ציר המספרים ) הוא ישר אין סופי שעליו ממוקמים המספרים הממשיים : לכל נקודה על ישר המספרים מתאים מספר ממשי שיכול להיות שלם חיובי , שלם שלילי , אפס , שבר או מספר עשרוני לא רציונלי . בפרק זה עוסקים רק במספרים השלמים בתחום . 20-0 בהמשך ילמדו התלמידים לייצג על הישר מספרים נוספים בהתאם להרחבת תחום המספרים שאותו התלמידים מכירים . ישר המספרים מדגים את יחסי הגודל בין המספרים ( מכל הסוגים . ( בחירת כיוון הישר היא שרירותית . אם בוחרים בכיוון המקובל - ישר מאוזן שכיוונו ימינה - ככל שמספר נמצא ימינה יותר , כך הוא גדול יותר . בבניית ישר המספרים יש להקפיד על העקרונות האלה : . 1 המספרים מייצגים נקודות ולא קטעים . . 2 את הנקודות המציינות מספרים שלמים יש לסמן ברווחים שווים זו מזו . את גודל הרווחים אפשר לקבוע כרצוננו , ובתנאי שיהיו שווים . . 3 כל מספר שלם מייצג את מספר הרווחים ( ולא הנקודות (! שבין הנקודה המסוימת לבין אפס . . 4 כיוון הישר נקבע באופן שרירותי , אך חשוב לציין את כיוון ההתקדמות עליו . מקובל לצייר את הישר במאוזן ולקבוע את כיוון ההתקדמות משמאל לימין . התלמידים לומדים להכיר את הישר ואת תכונותיו באופן אינטואיטיבי . בשלב זה אין צורך לדון עם התלמידים על העקרונות האלה או לציין אותם במיוחד . ישר המספרים הוא מושג מופשט וקשה להבנה . לפיכך ביחידה זו הישר מוצג לתלמידים דרך סיפור על גמדים התולים את מצנפותיהם הממוספרות לפי הסדר . הסיפור מדגיש את העיקרון הראשון של ישר המספרים – כל נקודה מייצגת מספר . התלמידים ממקמים מספרים במקומות המתאימים להם ומכירים ישרי מספרים שכתובים עליהם רק מקצת המספרים . בשלב זה אין עוסקים במשמעות הרווחים שעל הישר . הפעילויות בספר לתלמיד עמוד 61 עמוד זה משמש לפתיחת הנושא . מקריאים את הסיפור על הגמדים ומבקשים מהתלמידים להתבונן בציור העליון - המתלה עם כל המצנפות - ולתאר מה הם רואים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר