עמוד:48

בכל אחד מהסעיפים ייתכן שיהיו תלמידים שיראו הפרדה אחרת , ויש לקבל גם תשובות אחרות ( בהנחה שיש נימוק להפרדה , ושהחלקים המתקבלים מתאימים לשלם . ( ואולם רצוי להסב את תשומת לבם של התלמידים גם להפרדות שצוינו קודם ( כדי שלא ייווצר מצב שבו תלמיד יפריד תמיד באותו האופן , למשל על פי המקום . ( פעילות מושית הבלשית - גם כאן אורכו של הדגם הוא : 5 צהוב , אדום , צהוב , צהוב , כחול . החזרה על הצבע הצהוב עלולה לבלבל . מומלץ לבקש מהתלמידים לסמן את הדגם החוזר . כדאי לשים לב : כמה צהובים יש אחרי אדום ? כמה לפני אדום ? עמודים 51-50 פעילויות 26-24 עוסקות במקרים שבהם אחד החלקים הוא . 1 בפרק חיבור וחיסור עד 10 חקרו התלמידים וגילו שכאשר אחד החלקים הוא , 1 החלק האחר הוא המספר הקודם לשלם . כאן מרחיבים את הכלל גם למספרים בעשרת השנייה . הנושא מתקשר גם לנלמד ביחידה רצף המספרים ( יחידה ב ) בפרק הנוכחי , שבה ראו התלמידים שכאשר מחברים 1 למספר , מתקבל המספר הבא אחריו , וכאשר מחסרים 1 ממספר , מתקבל המספר הקודם לו . העיסוק בנושא נעשה בדרך של חקר וגילוי . בפעילות 24 משלימים שלם וחלקים על פי הציורים . בעקבות הפעילות עורכים דיון : מה הקשר בין שני המספרים שכתבתם בכל סעיף ? ( רמז : מצאו אותם בנחש המספרים ( . מטרת הדיון להסב את תשומת לבם של התלמידים לכך ששני המספרים שהשלימו ( חלק ושלם ) הם מספרים "שכנים : " החלק שהשלימו הוא המספר הקודם לשלם . התלמידים מתרגלים את המסקנה הזאת בפעילות 25 על ידי מציאת דוגמאות נוספות ונעזרים בה להשלמת התבניות בפעילות . 26

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר