עמוד:46

מתחת לפעילות 19 יש דיון : הסתכלו על השלם והחלקים בכל הסעיפים : איזה סעיף יוצא דופן ? הפנו את התלמידים להתבונן בשלם ובחלקים כדי שיראו את התשובה הזאת : סעיף ד יוצא דופן , כי בו 10 הוא שלם , ובכל התרגילים האחרים 10 הוא חלק . יש תשובות נכונות נוספות ( לדוגמה : סעיף ב יוצא דופן , כי הוא תרגיל חיבור , וכל השאר תרגילי חיסור . סעיף א יוצא דופן , כי 10 מופיע בתוצאה ולא בתרגיל . ( בפעילות 20 ) עמוד ) 47 מוצאים את השלם ואת החלקים על פי הייצוג בדסקיות על פסים ומתאימים 4 תרגילים ( שני תרגילי חיבור ושני תרגילי חיסור . ( התלמידים מכירים את המשימה מהפרק חיבור וחיסור עד , 10 ואולם ייתכן שתידרש חזרה . הקושי העיקרי הוא במציאת תרגיל חיסור נוסף ( אחרי שמצאו תרגיל אחד . ( לתלמידים המתקשים במשימה כדאי להזכיר שבתרגילי חיסור תמיד מתחילים בשלם . פעילות מקדימה כותבים על הלוח : מבקשים מהתלמידים לכתוב במחברת חמישה תרגילים כרצונם שבהם המספרים , 2 - ו 10 ולהקיף את השלם בכל תרגיל . התלמידים מסמנים בצבע אחד את כל התרגילים שבהם 10 הוא שלם , ובצבע אחר את התרגילים שבהם 10 הוא חלק . רושמים על הלוח את התרגילים שכתבו התלמידים בשני טורים נפרדים ובודקים : האם מצאנו את כל האפשרויות ? אלה כל האפשרויות ( הסדר לא מחייב : ( שואלים : מה התפקיד של 2 בתרגילים האלה ? ( תמיד חלק ( . האם אפשר לכתוב תרגיל שבו המספרים 10 הוא חלק והמספר 2 הוא השלם ? ( לא , השלם לא יכול להיות קטן מחלק ( . חוזרים על הפעילות , אך הפעם התלמידים בוחרים בעצמם את המספר שאינו : 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר