עמוד:40

הנה הסברים אפשריים לזיהוי המספר : 18 " למעלה זה 10 ולמטה 3 - ו 5 שזה , 8 אז יש כאן " . 18 " זה כמעט , 20 חסר , 2 אני סופר אחורה : " . 18 , 19 , 20 על פעילות זו מומלץ לחזור לעתים קרובות , עד שרוב התלמידים מצליחים לזהות כמויות עד 20 בלי למנות . עמודים 39-36 פעילויות 8-1 עוסקות במבנה המספרים . 15-11 בפעילות 1 התלמידים משתמשים בדף הפסים ובדסקיות ממארז האבזרים . חשוב שהתלמידים יתנסו בייצוג מספרים בדסקיות על פסים . אפשר לבצע את הפעילות בזוגות או בקבוצות . כל תלמיד בונה מספר לפי בחירתו . לאחר מכן כל תלמיד מנסה לזהות את המספר שבנה בן זוגו או התלמיד היושב מימינו ( אם עובדים בקבוצה . ( אפשר לבקש מהתלמידים להשתמש בכרטיסי המספרים שבמארז האבזרים ולהתאים מספר לייצוג של חברם . כך תיווצר בכיתה מעין "תערוכה" של מספרים וייצוגם . התבוננו בציור שבעמוד : 4 האם אפשר לדעת כמה כריכים יש בלי למנות אחד-אחד ? כמה תותים ? כמה בלונים ? מטרת הדיון היא להראות שוב את היתרונות שבסידור כמויות על פי מבנה . הכריכים מסודרים בערמות : . 3 - ו 5 , 5 קל לראות שיש 13 כריכים . התותים מסודרים בשורות : שלוש שורות של . 5 קל לראות שיש שם 15 תותים . הבלונים מסודרים בשורה ארוכה . אי - אפשר לדעת כמה בלונים יש בלי למנות אותם . בפעילויות 4-2 מקשרים בין המספרים הכתובים ובין הייצוג שלהם בדסקיות על פסים ובין הייצוג שלהם בעזרת אצבעות . בפעילויות 4-3 התלמידים מדביקים פסים עם דסקיות ( במארז האבזרים ) לפי המספר או לפי כמות האצבעות . בכל מדבקה יש פס אחד . על מנת ליצור את הייצוג המתאים התלמידים צריכים לצרף שני פסים : פס עם 10 דסקיות ופס נוסף . הדרישה לבנות את המספרים מפסים מוכנים ( ולא לצייר דסקיות על פסים ריקים ) ממקדת את תשומת הלב במבנה המספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר