עמוד:36

בדקו בדקו את את עצמכם עצמכם ִ מ ְ ספרים וכמויות , רצף המספרים , השואת ִ מ ְ ספרים וכמויות , מספרים זוגיים ומספרים אי-זוגיים . 1 כמה פרחים יש ? . 2 צבעו 16 פרחים . בדיקה האםנשארו ארבעה פרחים לא צבועים ? . 3 השלימו מספרים ברצף . . 4 פתרו . בדקו בנחש המספרים . . 5 כתבו > או < או . = א 13 > 15 ב 17 < 16 20 = 20 ג ד 9 > 12 ה 14 > 17 20 < 12 ו . 6 כתבו את המספרים מהקטן לגדול . . 7 בכל סעיף השלימו מספרים שונים . . 8 האם המספר זוגי או אי זוגי ? הקיפו . בדיקה האםמצאתם ארבעה מספרים זוגיים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר