עמוד:29

ד . מספרים זוגיים ומספרים אי - זוגיים ) עמודים ) 33-28 בפרקים הקודמים הכירו התלמידים שתי דרכים שונות שבהן אפשר להשתמש כדי לבדוק אם מספר מסוים הוא זוגי או אי - זוגי . בשתי הדרכים עושים שימוש בכמויות עצמים המתאימות למספר : א . בודקים אם ניתן לסדר את העצמים בזוגות . ב . בודקים אם ניתן לסדר את העצמים בשתי קבוצות שוות - גודל . דרך נוספת מסתמכת על העובדה שהמספרים הזוגיים והמספרים האי - זוגיים מופיעים בסדרת המספרים לסירוגין . גם בעשרת השנייה חשוב לבסס את הבנת הזוגיות והאי - זוגיות על הגדרות אלה ולא על בדיקת ספרת היחידות של המספר , מאחר שהתלמידים עדיין אינם בשלים להבין מדוע אפשר להסתפק בבדיקת ספרת היחידות . לכן ביחידה זו מיישמים את ההגדרות האלה במספרים עד . 20 נוסף על הבדיקה אם מספר הוא זוגי או אי - זוגי , ביחידה זו מכירים את רצף המספרים הזוגיים ואת רצף המספרים האי - זוגיים ולומדים להשתמש ברצף המספרים הזוגיים כאשר מונים עצמים בזוגות . פעילויות פתיחה . 1 בדיקת זוגיות של מספרים שונים ( מורה עם הכיתה כולה ) אבזרים : כרטיסי המספרים 20-11 ממארז האבזרים ( שניים או שלושה סטים של מספרים בהתאם למספר הילדים בכיתה ) כמות גדולה של עצמים קטנים ( פקקים , חרוזים , אבנים , כפתורים , פולי שעועית וכדומה ) . 1 מחלקים לכל תלמיד כרטיס מספר באופן אקראי . . 2 תלמידים שקיבלו את אותו המספר הופכים לזוג או לשלישייה וממשיכים לעבוד יחד . . 3 כל זוג תלמידים ( או שלישייה ) צריכים לבדוק ( באחת הדרכים , כרצונם ) אם המספר שקיבלו הוא זוגי או אי - זוגי . אפשר להשתמש בעצמים הקטנים או בציורים . . 4 כל זוג תלמידים ( או שלישייה ) מציגים את הממצאים שלהם לפני הכיתה ( גם את המסקנה אם המספר הוא זוגי או אי - זוגי וגם את דרך הבדיקה . ( . 5 מסכמים את ממצאי התלמידים בטבלה על הלוח :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר