עמוד:20

ג . השוואת מספרים וכמויות ) עמודים ) 27-19 ביחידה זו משווים בין כמויות ובין מספרים , משתמשים בסימנים = , < , > ועוסקים בקשר בין רצף המספרים ליחסי הגודל בין המספרים . יש שתי דרכים להשוות בין שתי כמויות : במנייה - מונים את שתי הכמויות . נניח שמצאנו שהמספרים המתאימים הם . 16 - ו 12 לפי רצף המספרים אנחנו יודעים ש 16 - גדול מ , 12 - כי 16 נמצא אחרי . 12 דרך זו מתבססת על הקשר בין רצף המספרים ליחסי הגודל בין המספרים . ללא מנייה - לכל עצם בקבוצה אחת מתאימים עצם מהקבוצה האחרת . בודקים היכן נשארו עצמים מקבוצה אחת בלבד ויודעים שזוהי הכמות הגדולה יותר . את מסקנות ההשוואה בין הכמויות כותבים בשפה מתמטית בעזרת הסימנים .= , < , > כאשר הכמויות אינן שוות - אפשר לנסח שתי מסקנות . לדוגמה , במקרה של 16 - ו 12 אפשר לכתוב : 12 ) 12 > 16 קטן מ ( . 16 - 16 ) 16 < 12 גדול מ ( . 12 - כיוון הקריאה הוא תמיד משמאל לימין . כאשר הכמויות שוות – משתמשים בסימן השוויון , לדוגמה : . 14 = 14 לעתים ביטוי של שוויון בין שני מספרים נראה לתלמידים מוזר , מאחר שהם רגילים לראות שוויון בין תרגיל למספר . דווקא בשל כך חשוב להמשיך ולהראות דוגמאות כאלה כדי לבסס את משמעות סימן השוויון כיחס . את הסימנים = , < , > כותבים בין ביטויים מתמטיים ולא בין קבוצות מצוירות . את הסימן המתאים כותבים באמצע , בין שני הביטויים , ולא ליד אחד מהם . פעילויות פתיחה . 1 משווים ערמות של פקקים ( מורה עם הכיתה כולה ) אבזרים : כמות גדולה של פקקים מסוגים שונים ( או עצמים קטנים אחרים ) הערה : הסיפור המלווה את הפעילות עוסק בפקקים , ואולם במעט דמיון אפשר לשנות אותו כך שיתאים לחפצים אחרים . בחרנו להוסיף לפעילות מסגרת של סיפור כדי להוסיף מוטיבציה ועניין .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר